Bilthoven Biologicals

Opdrachtgever
Bilthoven Biologicals
Locatie
Bilthoven
Jaar
2015
SRBA Divisie
SRBA Controlled Environments
Projectnaam
Verbouwing bestaande cleanroom
Categorie
Good Manufacturing Practices (GMP)
Bilthoven Biologicals (BBio) is gevestigd in verschillende gebouwen op het Utrecht Science Park/Bilthoven (USPB). De wortels van het BBio liggen in het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM). Daar zijn zij begonnen met de ontwikkeling en productie van vaccins. In 2003 werden de activiteiten voor het rijksvaccinatieprogramma voortgezet onder de naam Nederlands Vaccin Instituut (NVI). In 2012 nam de eigenaar van het Serum Institute of India, ’s werelds grootste vaccinproducent, deze activiteiten van het NVI over. Daardoor ontstond een krachtige combinatie van kennis, netwerk en faciliteiten, die worden ingezet om een vooruitstrevende ambitie te realiseren, Het is de ambitie om wereldwijd kinderen te beschermen tegen infectieziekten met behulp van uitstekende, betaalbare vaccins.

Project omschrijving

Per einde 2015 heeft SRBA Controlled Environments (SRBA CE) een gewenste verbouwing in de bestaande cleanroom faciliteit gerealiseerd. Deerns heeft het ontwerp gemaakt en de regie over het totale project gevoerd. SRBA CE was verantwoordelijk voor de realisatie in samenwerking met Kuijpers en WERO Cleanroom Reiniging B.V.

In korte tijd zijn enkele wanden, deuren, raampartijen en plafonddelen gedemonteerd en herplaatst op een nabij gelegen locatie. Kuijpers heeft een aantal elektrotechnische en werktuigbouwkundige aanpassingen verricht teneinde de Mixing Vessel G1 te kunnen herplaatsen op een nieuwe plek op de betreffende afdeling. Het geheel moest uiteraard opnieuw geïnstalleerd worden door Kuijpers. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd met inachtneming van het cleanroom kledingregime en de GMP-richtlijnen, ter plaatse van kracht. Na een grondige cleanroom reiniging kon vervolgens succesvol een bevredigende validatie plaatsvinden. Dit alles binnen de afgesproken tijdslimiet!

“Publicatie van beeldmateriaal van deze faciliteit is door de opdrachtgever ongewenst”

Bilthoven Biologicals
Copyright 2023 © SRBA Group