TNO EBL2 Delft

Opdrachtgever
TNO EBL2
Locatie
Delft
Jaar
2017
Aantal m²
265
SRBA Divisie
Controlled Environments
Projectnaam
Cleanroom volgens EBL2 concept
Categorie
High Tech
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie en is bij wet in1932 opgericht als de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. Het doel van de organisatie is om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. De werkgebieden zijn onder te verdelen in 6 units: Energy & Materials Transition, Defensie en veiligheid, Healthy Living & Work, High Tech Industry ICT en Strategy & Policy Mobility & Built Environment

Omschrijving projecten

In opdracht van TNO Delft, en in samenwerking met engineering partner Deerns, heeft SRBA Controlled Environments (SRBA CE) in 2017 een cleanroom van 265 m² gerealiseerd. De HVAC-installatie is geïnstalleerd door Heijmans te Rotterdam.

In het voortraject zijn wij door Ingenieursbureau Deerns benaderd om mee te denken over de bouw van een cleanroom voor het EBL2 concept, een Extreme Ultra Violet Belichtings- en analysefaciliteit 2, welke binnen een jaar geplaatst diende te worden in een complete cleanroom, specifiek voor dit doel gebouwd.

In goed overleg hebben we in samenwerking met Deerns de uitvoeringsdetails bepaald. De grote vraag binnen TNO luidde; ‘waar deze cleanroom te realiseren?’. Een uitvoerig onderzoek, waar binnen vele varianten zijn bestudeerd, was er voor nodig om uiteindelijk gezamenlijk te bepalen dat de kelderruimte de meest bevoorrechte ruimte was om dit prestigieuze project op te bouwen.

Voor deze cleanroom hebben wij ons beloopbaar plafondsysteem BPM100 toegepast, met als bijzonder detail dat er gedeeltelijk diffuus licht doorlatende glaspanelen zijn toegepast. Teneinde een goede doorloop van het project te garanderen, en het geheel binnen een korte tijdspanne te kunnen realiseren, is een intensieve planning sessie met partner Heijmans doorgevoerd waarin vele details vooraf zijn besproken. We mogen gezamenlijk spreken over een geslaagd project!

Met onze PP4CE partner Bolidt, hebben we de bestaande vloer voorzien van een speciale nieuwe toplaag. PP4CE partner WERO heeft de classificatie-schoonmaak verzorgd. De goede samenwerking tussen alle betrokkenen, heeft tot een juiste oplevering datum geleid en een tevreden klant!

TNO EBL2 Delft
TNO EBL2 Delft
TNO EBL2 Delft
TNO EBL2 Delft
Copyright 2023 © SRBA Group