Cleanroom Ontwerp

Ons professioneel team van medewerkers kan u als relatie begeleiden bij het ‘risc-based’ ontwerpen en ontwikkelen van uw cleanroom. Energiezuinig, duurzaam en  volledig afgestemd op het programma van eisen.

Cleanroom Ontwerp

Ons professioneel team van medewerkers kan u als relatie begeleiden bij het ‘risc-based’ ontwerpen en ontwikkelen van uw cleanroom. Energiezuinig, duurzaam en  volledig afgestemd op het programma van eisen. Indien wij hiervoor vroeg genoeg in het investeringsproces betrokken worden, werken wij bij voorkeur met het V-Model.

ontwerpen en ontwikkelen van uw cleanroom

Werken met het V-MODEL

Het V-Model draagt zorg voor een in fase verdeelde ontwikkeling van een proces en de verificatie van elke stap in de ontwikkeling.

Het projectteam, waarin getracht wordt alle geledingen te betrekken, produceert een Programma van Eisen (PvE). Hierop volgt een conceptfase waarin de specificaties worden vastgelegd. Na goedkeuring ontstaat het Technisch Ontwerp. Na verificatie van het projectteam kan overgegaan worden op een definitief detailontwerp.

Afhankelijk van de complexiteit is SRBA Controlled Environments in staat u de service te bieden dit gehele proces te begeleiden en een constructieve bijdrage te leveren in het tot stand brengen van een goed Programma van Eisen (PvE) en de uitwerking van de verschillende ontwerpen.

Copyright 2023 © SRBA Group