Branchekennis

Om onze klanten optimaal te kunnen bedienen met de meest actuele kennis en informatie, is de SRBA actief in samenwerkingsverbanden

Branchekennis

Om onze klanten optimaal te kunnen bedienen met de meest actuele kennis en informatie, is de SRBA actief lid en/of deelnemer van de volgende samenwerkingsverbanden en organisaties:
Branchekennis

 

VCCN Vereniging Contamination Control Nederland

Via actuele kennisoverdracht en gezamenlijke uitwisseling van ervaring streeft VCCN voortdurend naar een optimalisering van de vakbekwaamheid in contamination control. Met als belangrijkste doelstelling: het verhogen van uw deskundigheid. VCCN is lid van de International Confederation of Contamination Control Societies (ICCCS). Richtlijnen en regelgeving worden beschikbaar gesteld aan de leden.

 

TFHC Task Force Health Care

TFHC organiseert allerlei collectieve activiteiten voor Nederlandse organisaties die werkzaam zijn in de Life Sciences & Health sector ter stimulering van de samenwerking en het delen van kennis. Om de gezondheidszorg en welzijn op internationaal niveau te verbeteren.

 

EHEDG European Hygienic Engineering and design Group

Is een organisatie die gericht is op de voedingsmiddelen industrie en zich bezig houdt met o.a.:

  • Publiceren van de richtlijnen ontwikkeld door EHEDG International in de Nederlandse taal
  • Organiseren van regionale bijeenkomsten m.b.t. de laatste ontwikkelingen
  • Adviseren van wetgever, toezichthouder
  • Geven van trainingen op het gebied van hygiënisch ontwerpen aan architecten, apparatuur-ontwerper, – bouwer en gebruiker
  • Nederlandstalige richtlijnen worden beschikbaar gesteld aan de leden

High Tech Platform

Organisatie met ca. 600 leden actief in de High Tech sector die bijeenkomsten, cursussen organiseert, een kenniscentrum beschikbaar heeft en netwerkbijeenkomsten- en beurzen organiseert.

ISPE International Society for Pharmaceutical Engineering

Internationale organisatie die mogelijkheden biedt kennis te vergroten aan bedrijven die actief zijn in de farmaceutische sector. Biedt inzicht in normen en veranderingen en trend in de regelgeving specifiek bedoeld voor deze tak van industrie.

 

FHI Federatie van Technologiebranches (onderdeel Laboratorium Technologie)

Organisatie met ca. 180 leden actief in de Laboratorium sector als leverancier / producent, die bijeenkomsten en cursussen organiseert, een kenniscentrum beschikbaar heeft en netwerkbijeenkomsten- en beurzen organiseert.

 

NVDO Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud

Brancheorganisatie voor Asset Management / Onderhoud specialisten met een ledental van ca. 1700 bedrijven. Zij bieden mogelijkheden aan om kennis te vergroten aan bedrijven die actief zijn in eerder vermelde sector. Bieden inzicht in normen en veranderingen en trend in de regelgeving specifiek bedoeld voor deze branche.

 

DSPE (Dutch Society for Precision Engineering)

Onafhankelijke brancheorganisatie voor fijnmechanici, gevestigd in Nederland sinds 1954. Unieke community voor het stimuleren van professioneel contact en het delen van kennis en passie op het gebied van fijnmechanica.
De DSPE-gemeenschap heeft een grote diversiteit: van wetenschappers tot vakmensen, van laboratoria tot workshops, van multinationals tot kleine bedrijven en universiteiten.

Copyright 2023 © SRBA Group