Onze duurzame toekomst

De komende jaren verwachten we als organisatie verdere stappen te zetten in onze digitale transformatie, zijn we bewust bezig met de duurzaamheid van onze inrichtingen en streven we goed en verantwoordelijk werkgeverschap na. Zo zijn we BREEAM en VCA gecertificeerd en werken we met FSC gecertificeerde materialen en leveranciers.

De komende jaren verwachten we samen met onze opdrachtgevers nog meer stappen te zetten richting duurzame ruimtes en duurzame projecten. We werken bijvoorbeeld met energiebesparende en energievriendelijke materialen, verwerken restmateriaal zoveel mogelijk om afval te voorkomen en hergebruiken zoveel mogelijk oude materialen. Daarnaast verwachten we dat onze methode van prefab bouwen in de toekomst een nog grotere rol gaat spelen in de verdere transitie naar circulair bouwen. Prefab vereenvoudigt namelijk niet alleen monteren, maar ook demonteren en vergroot daarmee de mogelijkheden van hergebruik. Bij veel projecten, bijvoorbeeld in de retail, is een groot deel van het interieur weer op te pakken voor (her)gebruik op een andere locatie.

SRBA streeft ernaar om betere omgevingen te creëren, nu en in de toekomst.
De realisatie hiervan én de uitdagingen waar we in de bouw voor staan vragen om innovatie. Innovatie voor slimmere oplossingen, voor efficiëntere middelen, betere processen en duurzamere materialen. Daarom voeren we continue innovaties door in onze processen, producten en diensten zoals onze zelfontwikkelde continue kwaliteitsborging, automatisering en logistiek.

 

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging zal in de toekomst nog complexer worden door toenemende eisen vanuit zowel overheden als opdrachtgevers. Daar hebben we als SRBA een voorsprong op genomen door onze eigen kwaliteitsborging aan te scherpen. We rapporteren op elk kwaliteitspunt, tijdens elke fase van de bouw. Om dit te kunnen doen hebben wij een eigen kwaliteitsborgingssysteem laten inrichten. Tijdens het bouwproces zal u hieruit gegenereerde kwaliteitsrapporten ontvangen zodat u onze boring op afstand kunt volgen.

Prefab koofoplossingen

SRBA wil vooral dóór bouwen maar tegenwoordig komen daar steeds meer uitdagingen bij kijken zoals arbo, verhoogde eisen met betrekking tot kwalitatief bouwen en daarbij moet alles ook nog eens sneller gaan. Om deze reden zoekt SRBA de repetitie op in projecten en prefabriceert deze onderdelen in de fabriek van SRBA modules. De koven worden door een van onze 4 bim modelleurs uit geengineerd en vervolgens naar de fabriek gestuurd. In de fabriek worden de koven geproduceerd en genummerd met een bouwplan zodat deze super snel en eenvoudig op de bouwplaats gemonteerd kunnen worden. Dit geeft een strak eind resultaat en minder stofvorming en bouwafval op de bouwplaats.

Prefab afbouwpakketten

Transport is een belangrijke schakel in de bouw. Het is één van de grootste kostenposten, vooral in woningbouw. Logistieke ketens hebben een grote invloed op de efficiëntie van het bouwproces. Daarom hebben we ons logistieke proces aangepast om onze materialen vroegtijdig, zo afgebouwd (prefab) als mogelijk en zelfs modulair – per ruimte of verdieping – in het gebouw te plaatsen. Door dit te doen, zelfs voordat de buitenkant wordt afgesloten, realiseren we veel tijdsbesparing en minder logistieke bewegingen.

Afhankelijk van de type bouw kunnen wij bepalen welk afbouwpakket het beste past.

Pakket 1: per type gipsplaat op lengte op volle pallets

Pakket 2: per type gipsplaat op lengte per ruimte verpakt

Pakket 3: per type gipsplaat op lengte en op breedte verpakt

Pakket 4: verschillende type gipsplaten op lengte en op breedte op volgorde per ruimte verpak

Pakket 5: Gipsplaten op lengte, op breedte op volgorde inclusief sparingen per ruimte verpakt. engineering in Bim is hierbij een must

 

Voordelen die wij kunnen behalen door het gebruik van prefab afbouwpakketten

  • Hogere bouwproductiviteit
  • Minder snijafval
  • Minder transportbewegingen op de bouwplaats
  • Schonere meer stofvrije werkplek

100% herwonnen hout

Wij willen als SRBA een voorbeeld stellen in onze branche. Daarom gebruiken wij wanneer onze opdrachtgever hiermee akkoord is enkel achterhoutpanelen welke bestaan uit 100% herwonnen hout.   Hiermee stappen wij af van de standaard OSB achterhout panelen en zetten wij ons in voor het toepassen van Qualirack. Qualirack bestaat uit 89% hernieuwbare materialen en wordt gemaakt van 100% herwonnen hout waarvan 95 gerecycleerd hout.

(in bijlage technisch affice van de qualirack eventueel te downloaden bij achterlaten email?)

Circulaire gipswanden

In samenwerking met M.Heezen sloopwerken kunnen wij u circulaire gipswanden aanbieden. Dit wandsysteem bouwen wij op uit 50% nieuwe gipsplaten en 50% hergebruikte gipsplaten platen worden in stroken uit een gebouw gedemonteerd en vervolgens naar onze fabriek van SRBA modules getransporteerd. Hier worden de platen rondom voorzien van SK kant en vervolgens opgeslagen om in een later bouwstadium in een nieuwe gipswand geplaatst te worden. Omdat er een bestaande afwerklaag op de circulaire beplating kan zitten wordt de oude zichtzijde aan de binnenzijde van de nieuwe wand gemonteerd. Vervolgens wordt de buitenste laag beplating voorzien van een nieuwe plaat.

Circulaire plafondplaten

In samenwerking met Insert ondersteunt en stimuleert SRBA de markt om de transitie te maken naar de circulaire economie. Tijdens de sloop komen veel plafondplaten vrij. Deze oude platen worden overgespoten door een sociaal werkbedrijf met CO2 neutrale footprihnt biologisch afbreekbare verf. Ener wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een duurzaam biobased verpakkingsmateriaal. Door het overspuiten van de panelen met een akoestische verf wordt een beperkt deel van de akoestische waarde ingeleverd. Met onze refurbished plafondplaten bieden wij een duurzaam, ciruclaire alternaif en wordt er fors bespaart op de CO2-uitstoot.

Booking.com Amsterdam

Bekijk dit Project
Copyright 2023 © SRBA Group